Finançament Apple

Finançament Apple

La documentació necessària

Per treballadors assalariats:
  • Fotocòpia del DNI per ambdues cares o targeta de residència (per a estrangers).
  • Fotocòpia de l'última nòmina.
  • Documentació bancària: Còpia de la primera fulla de la llibreta bancària o un rebut domiciliat on figuri el codi IBAN. El titular del contracte ha de ser titular del compte bancari. 
Per treballadors autònoms:
  • Fotocòpia del DNI per ambdues cares o targeta de residència (per a estrangers).
  • Fotocòpia de l'última declaració de la renda presentada.
  • Documentació bancària: Còpia de la primera fulla de la llibreta bancària o un rebut domiciliat on figuri el codi IBAN. El titular del contracte ha de ser titular del compte bancari. 
Per pensionistes i jubilats:
  • Fotocòpia del DNI per ambdues cares o targeta de residència (per a estrangers).
  • Fotocòpia de la carta de revalorització de les pensions.
  • Documentació bancària: Còpia de la primera fulla de la llibreta bancària o un rebut domiciliat on figuri el codi IBAN. El titular del contracte ha de ser titular del compte bancari.