Sorteig Apple | Microgestio
A Microgestió volem obsequiar-vos per la vostra confiança. Per això, per cada compra que porteu a terme en qualsevol de les nostres tres botigues, podreu entrar al sorteig d'aquest magnífic Auricular Apple AirPods. Us hem alegrat als flamants enamorats de la música i la tecnologia, no? El concurs es durà a terme des del dia 5 de diciembre de 2017 fins al pròxim 30 de abril de 2018.

Reglament del concurs sorteig Apple Airpods;

1. Descripció: Microgestió S.L., titular de la pàgina web www.microgestio.com, amb domicili social al C/ València 87-89, 08029 Barcelona, ​​i proveïda del C.I.F. B84627991, d'ara endavant denominada Microgestió, organitza, a Espanya, un concurs gratuït entre els seus clients per obsequiar la seva confiança a la nostra empresa.
2. Dates del concurs: El concurs es desenvoluparà entre el 5 de desembre de 2017 fins al 30 de abril de 2018 a les 23:00h, hora peninsular.
3. Premi: El premi del concurs és un Apple Aipods. Una vegada efectuat el sorteig, el premi es lliurarà a partir del venciment de la data de tancament.
4. Participació: El sorteig es realitza entre els compradors de Microgestió en les seves respectives botigues (Sant Cugat, Girona i Barcelona). El sorteig es realitzarà el 5 de maig a les 12:00h a les oficines de Microgestió, mitjançant un programa informàtic que triarà aleatòriament al guanyador entre tots els participants. Contactarem amb el guanyador i ho publicarem a les nostres xarxes socials al llarg d'aquest dia. Un mateix usuari pot participar fins a tres vegades en el concurs, sempre que quan les compres no es facin el mateix dia.
5. Dades: Els premiats autoritzen, per endavant i sense limitació, a l'organitzador de l'esdeveniment, a utilitzar de forma gratuïta els seus respectius noms i cognoms amb finalitats publicitàries o de relacions públiques sense que ells confereixin als premiats, drets a reclamar una qualsevol contrapartida econòmica, un dret o preferència de qualsevol naturalesa que sigui.
6. Acceptació de condicions: La participació en el sorteig implica la plena acceptació de les modalitats enunciades en el present Reglament. Tot contraventor a un o diversos dels articles del present Reglament, es veurà privat de la possibilitat de participar en el sorteig, i fins i tot del premi que hagi pogut guanyar. Qualsevol eventual reclamació sobre la seva interpretació serà resolta pels organitzadors del sorteig. Les reclamacions hauran de ser dirigides a la següent adreça: Microgestió. C/ València 87-89, 08029 Barcelona.
7. Àmbit: Aquest concurs està reservat a tota persona física major d'edat, resident a Espanya; a excepció dels empleats de la societat organitzadora Microgestió i qualsevol membre de la seva família (cònjuges, ascendents, descendents, germans). Microgestió es reserva el dret d'efectuar en tot moment les comprovacions que consideri oportunes.
8. Condicions econòmiques: La participació en el Sorteig es a través de la compra d'un article a les nostres botigues, independentment de l'import.
9. Lliurament: El lliurament es realitzarà des de la botiga de Microgestió on surti el client premiat a partir del 11 de maig de 2018 en el moment que es faci públic el guanyador del sorteig. Es considera que un guanyador renúncia al seu premi, en cas que aquest no respongui al correu electrònic on se li anuncia la seva dotació en un termini de quinze (15) dies a comptar de la tramesa. Tot premi que no hagi estat atribuït, no podrà en cap cas ser reclamat posteriorment. Aquest seguirà sent propietat de Microgestió.
10. Protecció de dades: El sorteig es realitza a través de cada TPV, amb les respectives polítiques de protecció de dades. En el cas que Microgestió accedeixi a les dades dels usuaris serà amb l'única finalitat de contactar amb ells en cas de resultar guanyadors. L'usuari podrà exercitar en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició. A aquest efecte, han de fer-nos constar el dret que volen exercitar i el seu motiu a través de l'adreça electrònica info@microgestio.es en la que contingui les seves dades personals (nom, cognom i telèfon/mòbil i el seu motiu).
11. Organització: Els organitzadors es reserven el dret de modificar, diferir, escurçar o anul·lar el concurs sense haver d'al·legar cap causa, sense intervenir preavís, i sense assumir cap responsabilitat de qualsevol naturalesa que fos.
12. Reglament: El present reglament queda dipositat a les oficines de Microgestió, a Espanya. I permanentment accessible des d'internet en la notícia del sorteig.
13. Llei vigent: Serà la Llei Espanyola l'única aplicable per a l'execució i/o interpretació del present Reglament.